Depositie versus Aggrade - Wat is het verschil? - Verschil

Depositie versus Aggrade - Wat is het verschil?


Als een zelfstandig naamwoord depositie

is de verwijdering van iemand uit zijn functie.

Als een werkwoord is aggrado

(geologie) om het niveau van een rivierbedding te verhogen door afzetting van sediment.

afzetting

Engels

Zelfstandig naamwoord

(en zelfstandig naamwoord)
 • De verwijdering van iemand van kantoor.
 • Het deponeren van materiaal, vooral door een natuurlijk proces; de resulterende aanbetaling.
 • (chemie) De productie van een dunne film van materiaal op een bestaand oppervlak.
 • (legaal) Het proces van het afleggen van een verklaring onder ede; de getuigenis zo genomen.
 • (meteorologie) De vorming van sneeuw of vorst direct uit waterdamp.
 • (fysica) De transformatie van een gas in een vaste stof zonder een tussenliggende vloeistoffase (omgekeerde van sublimatie)
 • (religie) De formele plaatsing van relikwieën in een kerk of heiligdom, en de feestdag ter herdenking ervan.
 • Synoniemen

  * desublimatie

  antoniemen

  * erosie, corrosie * sublimatie

  Afgeleide voorwaarden

  * depositie van dunne film * dampafzetting

  anagrammen

  *

  aggrade

  Engels

  Werkwoord

  (aggrad)
 • (geologie) om het niveau van een rivierbedding te verhogen door afzetting van sediment
 • Afgeleide voorwaarden

  * aggradation

  anagrammen

  *