Law vs Lawlessly - Wat is het verschil? - Verschil

Law vs Lawlessly - Wat is het verschil?


Als zelfstandig naamwoord

is (pond) het geheel van regels en normen dat is uitgegeven door een overheid, of wordt toegepast door rechtbanken en soortgelijke autoriteiten of wetgeving, kan (verouderd) een tumulus van stenen zijn.

Als een scheidingswet

is (gedateerd) een uitroep van milde verrassing; lawks.

Zoals een bijwoord wetteloos is

op een wetteloze manier zonder dwang door wet of morele code.

Andere vergelijkingen: wat is het verschil?

Flawlessly vs TaxonomyLawlessly vs FlawlesslyAccurately vs FlawlesslyLawless vs LawlesslyMoral vs LawlesslyFlawless vs FlawlesslyFlawlessly vs ImmaculatelyFlawlessly vs Impeccably

wet

Engels

(wikipedia wet)

Etymologie 1

Van (etyl) lawe en gesetnes. Meer dan (l).

Zelfstandig naamwoord

 • (pond) Het geheel van regels en normen dat is uitgegeven door een overheid, of wordt toegepast door rechtbanken en soortgelijke autoriteiten.
 • :
 • *, hoofdstuk = 22
 • , title = De spiegel en de lamp , passage = Niet onnatuurlijk, "Tante" heeft deze mededeling verkeerd overgenomen.
 • Een bijzondere regel.
 • :
 • *
 • *: Als een politiek systeem lijkt democratie mij buitengewoon dwaas, ik veronderstel niet dat het er in de praktijk echt toe doet of wetten door hertogen of hoekjongens worden gemaakt, maar ik hou er zoveel mogelijk van om met heren in privéleven om te gaan.
 • (pond) Een geschreven of begrepen regel die betrekking heeft op gedrag en de gevolgen daarvan. Wetten worden meestal geassocieerd met mores.
 • :
 • Een goed ingeburgerd, waargenomen fysiek kenmerk of gedrag van de natuur. Het woord wordt gebruikt om eenvoudig 'wat er gebeurt' te identificeren zonder een verklarend mechanisme of oorzakelijk verband te impliceren. Vergelijk met theorie.
 • :
 • (pond) Een verklaring die waar is onder opgegeven omstandigheden.
 • Een categorie Engelse 'common law'-verzoekschriften die om monetaire vrijstelling vragen, in tegenstelling tot vrijstelling in andere vormen dan een monetair oordeel; vergelijk met "equity".
 • (pond) Een van de officiële regels voor cricket zoals gecodeerd door de MCC.
 • De politie.
 • :
 • (pond) Een van de twee metafysische krachten van de wereld in sommige fantasieën, in tegenstelling tot chaos.
 • Een eed, zoals in de aanwezigheid van een rechtbank. Zie inzet van de wet.
 • hyponiemen

  * shariawet

  Afgeleide voorwaarden

  * boven de wet * tegen de wet * een wet voor zichzelf * * Wet van Avogadro * Bier - Lambert-wet * Boyle's wet * bij wet * kerkelijk recht * Charles 'wet * burgerlijk recht * common law * verbintenissenrecht * maïswetten * wet van Coulomb * strafrecht * de Morgan's wetten * arbeidsrecht * familierecht * Faraday's wetten * federale wetgeving * feodale wetgeving * wet van Fourier * wet van Gauss * wet van Graham * wet van Gresham * wet van Henry * wet van Hooke * wet van Hubble * internationaal recht * in wet * Kepler's wetten van planetaire beweging * De wetten van Kerchoff * wet en orde * wettig * wetgever * wetmatig * wetgever * wetgever, wetgever * wet van cosinus * wet van grote aantallen * wet van sines * wet van kleine aantallen * wet van tangens * wet van het land * wet van de tong * leg de wet * lange arm van de wet * lynch wet * krijgswet * wet van Moore * Murphy's wet * natuurlijke wet * Newton's wet van koeling * Newton's wet van gravitatie * Newton's wetten van beweging * Wet van Ohm * fysieke wet * machtswet * Poiseui De wet van Lle * bezit negen punten van de wet * eigendomsrecht * Romeinse wet * statuate (statuut) + wet = statuate law (VS) * staatswet * wetgeving (Commonwealth English) * Stefan-Boltzmann wet * Stokes 'wet * sus wet * neem de wet in eigen handen * de wet is een ezel * drie wetten van de robotica * ongeschreven wet * de wet van Zipf

  Zie ook

  * * *

  Etymologie 2

  Van (etyl). Ook gespeld laag.

  Zelfstandig naamwoord

  (en zelfstandig naamwoord)
 • (Verouderde) een tumulus van stenen
 • een heuvel
 • * 1892, Robert Louis Stevenson, Over de vlaktes
 • Je zou de wet kunnen beklimmen [...] en het aangezicht van vele graafschappen aanschouwen.

  Etymologie 3

  Vergelijken (la).

  Tussenwerpsel

  (en tussenwerpsel)
 • (gedateerd) Een uitroep van milde verrassing; lawks.
 • Referenties

  Etymologie] in [[: w: da: ODS, ODS]

  Statistieken

  *

  anagrammen

  * ----

  lawlessly

  Engels

  Bijwoord

  (en bijwoord)
 • Op een wetteloze manier. Zonder beperking door wet of morele code.